Cement portlandzki jest jednym z bardziej wartościowych materiałów utwardzających, ze względu na swoje właściwości wynikające z czystego składu bez dodatków. Jednak nie wszystkie jego rodzaje takie są, dlatego cementy posiadają różne stopnie czystości, które są określane za pomocą oznaczenia CEM. W zależności od tego również cena cementu portlandzkiego potrafi mieć bardzo zróżnicowane wysokości. Najwyższe zazwyczaj ceny dotyczą cementu portlandzkiego CEM I, który jest całkowicie czysty. W wyniku tego ma doskonałe właściwości wiążące, odporny jest na wszelakie warunki pogodowe, a przez to stosowany może być do wszystkich ekspozycji klas betonu. Łączony jest z betonami służącymi do budownictwa ogólnego i przemysłowego, a w tym do budowy słupów, stropów ze zbrojeniem i nadproży. Natomiast cena cementu portlandzkiego z dodatkami są niższe a wykorzystywany jest on głównie przy budowach. Warto jednak zaznaczyć, że trwałość cementu w najczystszej formie zapewnia o wiele wyższą wytrzymałość, dlatego świetnie się sprawdzi do wykonywania nawierzchni dróg, placów lub prefabrykatów betonowych.